Tjenester

Tjenester

Wiresaging

Les mer om vrakdeling ved bruk av wire-saging. Wiresaging benyttes vanligvis til å etablere store hull og åpninger, som for eksempel til store ventilasjonshull, vindeltrapper

Les mer

Kjerneboring

Kristiansand Bygg A/S påtar seg betong-/kjerneboring i alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Vi kan også gjøre jobben under vann. Kjerneboring kan benyttes til det meste,

Les mer

Betongsaging

Kristiansand Bygg A/S har betongsager for både vegg- og gulvsaging. Med vårt utstyr kan vi kan sage i tykkelser inntil 200 cm. Ta kontakt for

Les mer

Betongarbeid

Kristiansand Bygg A/S utfører alt av betongarbeid: Betongboring/kjerneboring, betongsaging, demoleringsarbeid (meisling, pigging, riving), kjemisk injeksjon m.m. Ta kontakt, dersom du behøver hjelp.

Les mer

Fjellsplitting

Mange ønsker å fjerne fjell som ligger helt inntil hus eller garasje. Å fjerne dette ved sprenging kan være meget risikofylt. Metoden vår er å

Les mer

Kjemisk injeksjon/injisering

Kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av betong og mindre riss/sprekker på betongkonstruksjoner og i fjell. Kristiansand Bygg A/S utfører slike jobber over hele Sør-Norge og

Les mer

Microtrenching

Micro trenching, eller mikrogrøfting er en tids- og plassbesparende måte å lage små grøfter for nedlegging av kabler og liknende. Fra Teknisk Ukeblad: Micro trenching

Les mer

Karbonfiberforsterkning

Ved økt belastning, endret funksjon eller feil ved konstruksjonen kan utbedring ved bruk av karbonfiberforsterkning være en kostnadseffekt løsning. All bruk av karbonfiberforsterkning krever av

Les mer

Vrakdeling og -berging

Kristiansand Bygg AS utfører også vrakdeling og kan være behjelpelige i bergingsoperasjoner. Spesielt i tilfeller hvor tilstanden på vraket eller lokale forhold gjør vanlig berging

Les mer

Vedlikehold og riving av ovner

Ved hjelp av våre Brokker kan Kristiansand Bygg AS gjøre rive- og vedlikeholdsarbeid i smelteovner, noe som kan være med på å redusere nedetiden for

Les mer