Kjemisk injeksjon/injisering

Kjemisk injeksjon/injisering

Kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av betong og mindre riss/sprekker på betongkonstruksjoner og i fjell. Kristiansand Bygg A/S utfører slike jobber over hele Sør-Norge og har lang erfaring med denne typen arbeid.

Kjemisk injeksjon i betongvegg