Microtrenching

Microtrenching

Micro trenching, eller mikrogrøfting er en tids- og plassbesparende måte å lage små grøfter for nedlegging av kabler og liknende.

Fra Teknisk Ukeblad:

Micro trenching

  • En spesialbygget maskin kutter en 13 mm bred og 20-25 cm dyp grøft, som den fiberoptiske kabelen plasseres i. Eksempler kan være i fugingen mellom brosteinsplater eller langs fortauskanter.
  • Ved konvensjonell graving er grøftene langt bredere, og vanligvis rundt 60 cm dype.
  • Metoden tillater å legge 110 meter fiberkabel per dag i asfaltert miljø, inkludert etterarbeid. Metoden kan også brukes med frost i bakken. Kuttemaskinen fungerer også på brostein og betong, med noe lavere framdrift.
Microtrenching