Vrakdeling og -berging

Vrakdeling og -berging

Kristiansand Bygg AS utfører også vrakdeling og kan være behjelpelige i bergingsoperasjoner. Spesielt i tilfeller hvor tilstanden på vraket eller lokale forhold gjør vanlig berging vanskelig, kan Kristiansand Bygg AS være til stor hjelp.

Metode

Vi tilpasser utstyret vårt basert på de lokale forholdene og størrelsen på vraket. Vi deler vraket opp i mindre seksjoner, størrelsen på seksjonene vil avhenge av løfteutstyret som er tilgjengelig. Oppdelingen gjør at vraket kan fjernes fra lokaliteten i mindre seksjoner.

Delingen skjer ved at vi trer en diamantwire rundt vraket. Vraket deles så fra bunn til topp, ved hjelp av giljotinen vi har utviklet. Den avsagde seksjonen kan så heises på land eller om bord på en lekter.

Utførte jobber:

M/S Osfjord (august/september 2019)

Bergingen av M/S Osfjord.