Wiresaging

Wiresaging

Wiresaging av bru_kvadratisk

Wiresaging benyttes vanligvis til å etablere store hull og åpninger, som for eksempel til store ventilasjonshull, vindeltrapper og vinduer eller til å dele ulike objekter, men har også flere bruksområder.

Kristiansand Bygg A/S har bred erfaring med wiresaging, alt fra kutting av fjell til oppdeling av skipsvrak. Vi kan ta jobber både over og under vann.

Saging i stål og lettmetall er heller ingen problem. Da bruker vi en wire som er vakuumloddet, det sikrer at vi kan sage raskt og at driftstiden på diamantwiren opprettholdes.

Kristiansand Bygg AS har flere typer wiresager som kan tilpasses det enkelte prosjektet. Dersom tilkomst er et problem, bygger vi sagen på lokasjon.

Wiresaging på demning på Haukeli, Telemark.
Foto: Steffen Nomeland.